Beurer Romania
Cos

Regulament Concurs

 


Regulament concurs: Cadoul tău de vară

Perioada: 22.07.2022 - 5.08.2022SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului

Concurs: Cadoul tău de vară (denumit in continuare “Concursul”) este organizat de catre S.C. BER MEDICAL S.R.L., societate romana, cu sediul social Bucuresti, Bdul. Iuliu Maniu 7, sect. 6, judetul Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J05/621/2010, avand CUI RO26916266

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului. Astfel de modificari vor fi facute publice pe aceasta pagina.

SECTIUNEA 2. Termeni

In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament.

Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie in tara sau in strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice.

b) „Participantii” - toate persoanele fizice cu domiciliul in Romania, cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, care indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament 

c) „Concursul” – reprezinta acest concurs care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament.

d) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Concursului, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

e) „Organizatorul” – este organizatorul Concursului, identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus si avand atributii in Concurs stabilite prin prezentul Regulament.

g) „Facebook”- Retea de socializare ce poate fi accesata pe https://www.facebook.com/beurerro/

h) Validare – Proces prin care un participant care participa la concurs conform prezentului Regulament.

este declarat Castigator al Concursului

SECTIUNEA 3. Durata si aria de desfasurare a Concursului

3.1. Concursul are loc in intervalul 22.07.2022 - 5.08.2022 (orele 15:00).

3.2. Concursul este valabil pe tot teritoriul Romaniei.

3.3. Concursul se desfasoara pe Facebook și Instagram, pe pagina Beurer Romania: https://www.facebook.com/beurerro/  https://www.instagram.com/beurer_romania/

SECTIUNEA 4. Participantii si conditiile de participare la Concurs

4.1. Pentru a participa la Concurs, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania;
  • sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Concursului;
  • sa acceseze pagina https://www.facebook.com/beurerro/ si sa se inscrie in Concurs in conditiile prevazute in prezentul Regulament;
  • sa acceseze pagina https://www.instagram.com/beurer_romania/ si sa se in scrie in Concurs in conditiile prevazute in prezentul Regulament
  • sa raspunda la urmatoarele cerinte: 

INSTAGRAM:

·         follow paginii de Instagram Beurer Romania

·         sa apese butonul de APRECIERE (regasit sub simbolul inimii),  la postarea concursului, creata pe pagina de Instagram Beurer Romania

·         tag la 3 prieteni in comentarii

* De menționat: - este încurajata distribuirea postarii

                        - participantul se poate inscrie de mai multe ori in concurs, cu conditia sa lase in fiecare comentariu ALTE 3 PERSOANE DIFERITE

           

FACEBOOK

·         like la pagina de Facebook Beurer Romania

·         să apese butonul de LIKE, la postarea concursului, create pe pagina de Facebook Beurer Romania

·         tag la 3 prieteni in comentarii

* De menționat: - este încurajata distribuirea postarii

             - participantul se poate inscrie de mai multe ori in concurs, cu conditia sa lase in fiecare comentariu ALTE 3 PERSOANE DIFERITE

 

4.2. La concurs NU pot participa angajatii Organizatorului precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus.

4.3. De asemenea, NU pot participa la Concurs persoanele juridice sau asociatiile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate in care angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si/sau ai distribuitorilor Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) ori sotul /sotia acestora detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

4.4. Prin simpla participare la Concurs, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa fie folosite in vederea validarii, atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

4.5. Concursul se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu inainte de a anunta in mod public aceste modificari, prin publicarea acestora in cadrul paginii de Facebook https://www.facebook.com/beurerro/

SECTIUNEA 5. Participarea la Concurs si Mecanismul Concursului

5.1. In vederea participarii la Concurs, Participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

INSTAGRAM:

·         follow paginii de Instagram Beurer Romania

·         sa apese butonul de APRECIERE (regasit sub simbolul inimii),  la postarea concursului, creata pe pagina de Instagram Beurer Romania

·         tag la 3 prieteni in comentarii

* De menționat: - este încurajata distribuirea postarii

                        - participantul se poate inscrie de mai multe ori in concurs, cu conditia sa lase in fiecare comentariu ALTE 3 PERSOANE DIFERITE

           

FACEBOOK

·         like la pagina de Facebook Beurer Romania

·         să apese butonul de LIKE, la postarea concursului, create pe pagina de Facebook Beurer Romania

·         tag la 3 prieteni in comentarii

* De menționat: - este încurajata distribuirea postarii

             - participantul se poate inscrie de mai multe ori in concurs, cu conditia sa lase in fiecare comentariu ALTE 3 PERSOANE DIFERITE

 

SECTIUNEA 6. Premiile concursului si atribuirea acestora

6.1. Premiile Concursului / Perioada Concursului

Se vor acorda 2 premii:

·         PERIE FACIALA FC49 – ca premiu pentru INSTAGRAM

·         PERIE CORPORALA FC25 – ca premiu pentru FACEBOOK

 

6.2 Atribuirea premiilor

 6.2.1. In data de 5.07.2022 va avea loc desemnarea prin intermediul COMMENT PICKER.

 Numele castigatorului va fi anuntat pe pagina oficiala de Facebook Beurer Romania și Instagram Beurer Romania

 Se vor declara 2 castigatori (unul pe pagina de Instagram Beurer Romania, unul pe pagina de Facebook Romania). Pentru a fi declarat Castigator al premiului, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile prezentului Regulament.

 6.2.2 In termen de 3 zile lucratoare castigatorul trebuie sa transmita adresa la care Participantul doreste sa primeasca premiul. In cazul in care Participantul Castigator nu transmite datele, nu raspunde la mesajul de informare, acesta va fi invalidat si va pierde dreptul de a primi premiul Promotiei, iar Organizatorul va efectua o noua extragere.

6.3. Desemnarea castigatorilor si intrarea in posesia Premiilor

6.3.1. Desemnarea castigatorilor va avea loc prin tragere la sorti, din lista de participanti valizi, prin intermediul COMMENT PICKER

6.3.2. Premiile vor fi expediate catre Castigatori in conditiile prezentului Regulament in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la terminarea Concursului si a procesului de validare, prin curier.

6.3.3. De asemenea, in cazul refuzului vreunui Participant castigator de a beneficia de Premiu prin exprimare scrisa, acesta va pierde dreptul asupra Premiului, efectuandu-se o noua extragere.

6.3.4. Organizatorul nu este raspunzator pentru Participantii care nu isi pot ridica premiul din cauza informatiilor incorecte furnizate de catre Participantul castigator.

6.4. Dispozitii generale referitoare la Premiul Concursului

6.4.1. Premiile se acorda in format fizic, conform specificatiilor; nu se pot inlocui cu valoarea acestora in bani sau alte produse.

6.4.2 Premiile se livreaza doar pe teritoriul Romaniei

SECTIUNEA 7: Regulamentul Concursului

7.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil in mod gratuit pe pagina Regulamentul concursului.

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a Concursului in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens printr-o notificare in cadrul acestei pagini

7.3.Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la mesaje care nu ajung la destinatie din cauza unor erori care nu tin de Organizator, functionarea necorespunzatoare ori nefunctionarea temporara a serviciilor de internet etc.).

SECŢIUNEA 8: Protectia datelor personale

8.1. Prin inscrierea la concurs, participantii sunt de acord cu prevederile acestui regulament. SC Ber Medical, prin Beurer.ro sau pagina de Facebook/Instagram nu solicita participantilor date personale si nu va utiliza numele si/sau imaginea lor in scopuri publicitare.

SECTIUNEA 9: Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 10: Forta Majora

10.1. In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

10.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora.

 SECTIUNEA 11: Diverse

11.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite la adresa Organizatorului prevazuta in art. 1.1. de mai sus in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei Participantilor declarati castigatori care se considera lezati in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

11.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestui Concurs, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

11.3 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.